Welkom!

Welkom bij Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie Ter Weel.

Sinds 1991 kunt u bij ons terecht voor o.a. fysiotherapie en manuele therapie. Wij verzorgen kwalitatieve fysiotherapeutische zorg, waarbij u centraal staat.

Op deze site informeren wij u o.a. over onze visie, specialisaties en werkwijze.

Wij zijn gevestigd aan de Ouverture in Eindhoven, samen met andere zorgverleners zoals huisarts, apotheek en tandarts.

WIE ZIJN WIJ?

Marie Louise van der Zwaag

Fysiotherapie, Manuele therapie, Holistische therapie, Medical taping

Marie Louise van der Zwaag

Mijn naam is Marie Louise van der Zwaag, moeder van 3 dochters en praktijkhoudster.

In 1985 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute en hierna 3 jaar werkzaam geweest bij Fysiotherapie praktijk Tulkens in Someren. Na het behalen van mijn diploma fysiotherapie ben ik direct gestart met de manuele therapie opleiding. Deze heb ik in 1991 afgerond. Ondertussen was ik van werkgever veranderd en werkte ik bij Fysiotherapie Jansen in Eindhoven. Na ongeveer 4 jaar daar gewerkt te hebben ben ik met deze praktijk gestart. Zie verder onder geschiedenis van de praktijk.

In mijn vrije tijd wandel ik veel met de hond en ben graag thuis. Ik maak ook graag tekeningen van pastel waarvan er een paar op de praktijk hangen. Daarbij schrijf ik teksten. Je kunt hier meer over vinden op mijn website www.orde-in-de-chaos.nl .

Ik ben een gevoels mens en het mogen vertrouwen op mijn intuïtie vind ik dan ook heel belangrijk. Door o.a. de opleiding Holistische therapie gevolgd te hebben ben ik in mijn intuïtie gaan vertrouwen.

Mijn behandelingen van manuele therapie en fysiotherapie zullen dan ook door mij bekeken worden vanuit de holistische visie. Ik probeer er zo een compleet plaatje van te maken. De mens als een geheel en niet alleen maar de mens met een klacht.

Specialisaties

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Holistische therapie
 • Medical taping
Bericht sturen?

Marian van den Hurk – Boerrigter

Fysiotherapie, Medical taping, Psychosomatische fysiotherapie, Incontinentie therapie, Mindfullness

Marian van den Hurk – Boerrigter

Ik ben Marian van den Hurk-Boerrigter, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, een dochter en een zoon. Inmiddels ben ik ook een trotse oma geworden van twee kleinzonen en een kleindochter. 

Ik ben sinds 1976 afgestudeerd als fysiotherapeute en sindsdien ook werkzaam. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in het revalidatiecentrum op de Kempensebaan, het tegenwoordige Revalidatiecentrum Blixembosch.

Ik heb hier bijna 10 jaar gewerkt en veel ervaring opgedaan op velerlei gebied zoals neurologische fysiotherapie, waaronder behandeling van CVA patiënten dwarslaesies en plexuslaesies. Verder heb ik me daar gespecialiseerd in prothesetraining en hartrevalidatie.

Toen de kinderen kwamen ben ik gestopt met werken omdat destijds parttime werken nog niet tot de mogelijkheden behoorde op het revalidatiecentrum. Ik ben toen een paar jaar fulltime moeder geweest, waar ik nooit spijt van heb gehad.

Na 3 jaar begon het vak toch weer te kriebelen en kreeg ik de gelegenheid om in de avonduren te werken in een praktijk, zodat ik overdag bij de kinderen kon zijn. Toch werd dit, toen de kinderen ouder werden, een minder goede combinatie en heb ik gekozen om overdag te gaan werken. Daar dit op mijn oude adres niet mogelijk was, was ik genoodzaakt om elders te gaan kijken.

Gelukkig kwam Marie Louise op mijn pad en bij haar werk ik nu al weer vele jaren met enorm veel plezier en energie. Het is een geweldige werkplek met fijne collega’s en een zeer goede sfeer.

Daar ik altijd een bepaalde affiniteit heb gehad met de mens achter de klachten kreeg ik van Marie Louise de gelegenheid me te gaan specialiseren in de psychosomatische fysiotherapieHet was voor mij, op mijn leeftijd, een enorme uitdaging om weer te gaan studeren. Ik vroeg me af of ik het nog wel zou kunnen. Het is een schot in de roos en het geeft mij een enorme verrijking aan mijn functioneren als fysiotherapeut, maar ook als mens.

Inmiddels ben ik in juni 2006 afgestudeerd als psychosomatisch fysiotherapeute en mag mezelf nu officieel PSF er noemen. Ook sta ik als zodanig geregistreerd in het register van de NFP van het KNGF. ( www.kngf.nl/nfpSinds december 2005 is de psychosomatische fysiotherapie officieel erkend als verbijzondering binnen de fysiotherapie.

Ik hoop dan ook deze specialisatie in de komende tijd binnen de praktijk te kunnen uitbreiden. Ook heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van incontinentieklachten, een aandoening die nog vaak in het verdomhoekje blijft. Ik vind dit jammer, daar er met goede oefeningen veel te bereiken is.

Ik ben echter geen officiële bekkenfysiotherapeute. Wanneer ik de indruk krijg met u niet het voldoende resultaat te bereiken kan ik u doorsturen naar het bekkenbodemcentrum Basaal in Waalre. Hier bevindt zich veel expertise omtrent deze klachten.

Specialisaties

 • Fysiotherapie
 • Medical taping
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Incontinentie therapie
 • Mindfullness
Bericht sturen?

René Gubbels

Fysiotherapie, Medical taping, Master manuele therapie, schouderproblematiek

René Gubbels

Mijn naam is René Gubbels, ik ben getrouwd en heb twee dochters  een kleindochter en een kleinzoon.  Ik ben in 1982 afgestudeerd als fysiotherapeut en ben direct hierna begonnen als leraar aan een school voor fysiotherapie in Duitsland. Na enige tijd kreeg ik dichter bij huis de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van de inmiddels bekende sportschool Olympia in Eindhoven.
Na enkele jaren bleek echter dat mijn hart toch meer bij de fysiotherapie lag en in 1986 ben ik als fysiotherapeut in een particuliere praktijk in Duitsland gaan werken. Het zou een plek worden waar ik tot 2006 zou blijven.
Tijdens mijn lange loopbaan in Duitsland heb ik me vooral gespecialiseerd op orthopedisch en chirurgisch gebied en ben daar ook in aanraking gekomen met de manuele therapie.
Begin negentiger jaren heb ik me tussendoor bij de Fa. Bosman in Eindhoven ook nog kunnen bekwamen op het gebied van orthopedische hulpmiddelen (braces, korsetten, etc.).
In 2004 ben ik in Dusseldorf tevens afgestudeerd als oedeemtherapeut en geef ik manuele lymfedrainage volgens de methode van Dr. Vodder.
In april 2006 ben ik gestart in de praktijk van Marie Louise, waar ik nu fulltime werk. Ik voel me in deze praktijk helemaal op mijn plaats en vooral de combinatie van kwaliteit, collegialiteit en aandacht voor de patiënt zorgt voor een fijne werkplek.
In 2009 ben ik afgestudeerd aan de masteropleiding voor Manuele Therapie in Amersfoort. Een opleiding waarbij wetenschappelijk onderzoek en, hieraan gekoppeld, ‘evidence based’ handelen een belangrijke plaats innemen. Hierdoor probeer ik mijn behandelingen “up to date“ te houden en toch af te stemmen op uw persoonlijke klachten en wensen.
De laatste jaren heb ik me als master manueel therapeut wat meer gespecialiseerd in bekkenproblematiek (bekkenscheefstand/bekkenblokkering), omdat dit in mijn ervaring een belangrijke oorzaak van klachten in de rug/nek en benen kan zijn.

Specialisaties

 • Fysiotherapie
 • Medical taping
 • Master manuele therapie
 • schouderproblematiek
Bericht sturen?

Marije Koek

Fysiotherapie, Master manuele therapie, Medische trainings therapie, Ontspanningstherapie, Chronisch pijn management

Marije Koek

Ik ben Marije Koek – van Popta, getrouwd en moeder van twee zoontjes. In mijn vrije tijd loop ik hard en doe aan yoga en pilates. Ik ben in 1998 afgestudeerd als fysiotherapeut in Groningen en ben daar een aantal jaar als fysiotherapeut werkzaam geweest in een particuliere praktijk. Na mijn verhuizing naar Den Haag ben ik ruim 6 jaar lang werkzaam geweest in Rijndam Revalidatie Centrum te Rotterdam.

In Rijndam heb ik veel ervaring opgedaan met zowel klinische als poliklinische behandeling van patiënten met niet aangeboren hersenletsel, neurologie, chronisch pijn en arbeidsrevalidatie. Tevens ben ik in deze periode afgestudeerd als manueel therapeut.

Na 2½ jaar in Amerika te hebben gewoond, zijn wij in augustus 2010 terug naar Nederland verhuisd. Sindsdien ben ik met veel plezier als manueel therapeut werkzaam in de praktijk van Marie-Louise.

Om te komen tot een optimaal behandel resultaat vind ik het belangrijk om manuele therapie te combineren met gerichte oefentherapie en effectieve communicatie.

Door het gezondheidsprobleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen (zowel biomedisch, als op sociaal emotioneel nivo) probeer ik samen met de cliënt inzicht te krijgen in mogelijke oorzakelijke en onderhoudende factoren. Door een heldere analyse te maken op deze verschillende vlakken wordt recidivering van klachten verminderd en een optimaal herstel nagestreefd.

Specialisaties

 • Fysiotherapie
 • Master manuele therapie
 • Medische trainings therapie
 • Ontspanningstherapie
 • Chronisch pijn management
Bericht sturen?

Miranda Sep

Osteopathie

Miranda Sep

Mijn naam is Miranda Sep en ik woon samen met vriend en hond in Loon op Zand. Ik ben in 1990 afgestudeerd als fysiotherapeute en heb in het verleden als invalkracht bij Marie Louise gewerkt. In die tijd studeerde ik ook osteopathie. Deze studie heb ik in 2000 afgerond. Inmiddels werk ik alleen nog als osteopaat in de praktijk van Marie Louise. Het vak fysiotherapie beoefen ik in een groepspraktijk in Tilburg.

Ik probeer mijn vrije tijd zo goed mogelijk te verdelen tussen vriend, hond, familie en vrienden, nascholingscursussen en tijd voor mezelf.

Ik heb altijd met veel plezier als fysiotherapeut in de praktijk van Marie Louise gewerkt, maar de vaste baan die ik in Tilburg kreeg aangeboden, kon ik niet afslaan. Het was dan ook fijn om te horen, dat mijn collega’s in Eindhoven mijn kennis van de osteopathie niet wilden missen in de praktijk. Daarom ben ik 1 à 2x  per week op de praktijk aanwezig. Dit is op maandag of woensdag en alleen op afspraak. In verband met de reisafstand probeer ik de afspraken zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

De meeste mensen komen bij mij in behandeling op aanraden van de collega’s van de praktijk op de Ouverture. Verder via (huis-)arts, kinderfysiotherapeut of rechtstreeks.

Osteopathie benaderd het lichaam als één geheel en gaat op zoek naar de oorzaak van klachten in het bewegingsapparaat (pariëtaal systeem), in de organen (visceraal systeem), in het zenuwstelsel met zijn omhulsel (cranio-sacraal systeem) en in al de relaties die deze systemen met elkaar hebben. Dit kan zijn via de ophang/fixatie-structuren, bloedsomloop, zenuwen en nog andere manieren.
Elk lichaam heeft van nature een zelfherstellend vermogen. Soms heeft het lichaam echter een beetje hulp nodig om weer de goede weg te vinden. Dit kan door middel van fysiotherapie, manuele therapie, maar ook door osteopathie (zeker als de oorzaak van de klachten níet in de gewrichten, spieren of banden is gelegen).

Na een zeer uitgebreide anamnese (vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek moet duidelijk zijn welke structuren in het lichaam de klachten veroorzaken of onderhouden. Pas dan wordt overgegaan tot behandeling van de structuren, die niet goed functioneren of bewegen. Na 2 á 3 behandelingen moet er een verandering van het klachtenpatroon merkbaar zijn. Meestal zijn 6 behandelingen voldoende om iemand van zijn/haar klachten af te helpen.

Om voor vergoeding van osteopathie door uw zorgverzekering in aanmerking te komen, moet vaak aan strikte voorwaarden worden voldaan. Deze verschillen per zorgverzekering. Vraag dit daarom altijd goed uit bij uw zorgverzekering.

Meer informatie over osteopathie kunt u vinden op www.osteopathie.nl.

Indien u een afspraak wilt maken of meer info wilt (ook over de kosten van behandeling), kunt u uitsluitend telefonisch contact met mij opnemen op tel. : 06-20150123. Met uitzondering van vakanties zou u binnen 2 weken terecht moeten kunnen.

Specialisaties

 • Osteopathie
Bericht sturen?

Anne-Marie Mommers

Secretaresse

Anne-Marie Mommers

Mijn naam is Anne-Marie Mommers, getrouwd en moeder van 3 zonen. Vanaf het moment dat de praktijk verhuisde naar het huidige adres aan de Ouverture ben ik hier, met veel plezier, werkzaam. Declareren, de patiëntenadministratie en de boekhouding zijn mijn belangrijkste taken.
Mocht u vragen hebben over uw declaratie, rekening of uw verzekering dan kunt u mij bellen op maandag-, dinsdag- of vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.30. Langskomen of mailen kan natuurlijk ook.

Specialisaties

 • Secretaresse
Bericht sturen?

WAT DOEN WIJ? - SPECIALISMES

 • FYSIOTHERAPIE
 • MANUELE THERAPIE
 • psychosomatische fysiotherapie
 • OSTEOPATHIE
 • MEDICAL taping
 • holistische therapie
 • Mindfulness
 • incontinentie therapie

WAAR STAAN WIJ VOOR

Onze visie en missie

Visie:

Uitgangspunt van onze behandelingen zijn aandacht en ruimte voor de verschillende factoren van uw hulpvraag. Samen met u kijken we waarom een klacht aanwezig is en wat u er zelf aan kan doen op zowel lichamelijk als geestelijk gebied. Niet alleen de klacht staat centraal maar ook u als persoon.

Wij begeleiden u met een team van fysiotherapeuten, elk met hun eigen specialisaties, maar ook door samenwerking met andere zorgverleners binnen de gezondheidszorg.

Missie:

Dit moet leiden tot een zo breed mogelijke aanpak van uw klacht. Daarom kiezen wij bewust voor een persoonlijke aanpak en behandelen wij individueel, waardoor wij alle aandacht hebben voor u als cliënt.  Wij streven ernaar om in zo kort mogelijke tijd met zo min mogelijk behandelingen uw functioneren te verbeteren en de balans tussen uw lichaam en geest weer te herstellen.

De uitdaging voor ons is om uw functioneren te verbeteren en zo de balans tussen lichaam en geest te herstellen.

Nieuws

  Het loslaten van de praktijk
  25-07-2017

  Eindhoven,25-07-2017 Het loslaten van de praktijk Lieve mensen, Ongeveer een jaar geleden kwam ik onderweg naar mijn werk, hoog boven de snelweg, de volgende tekst tegen: “Innoveren is vernieuwen of verdwijnen” Deze tekst greep me enorm aan en kwam heel diep bij me binnen. Vernieuwen of verdwijnen, dat is hét, dacht en voelde ik. De […]

  Lees Meer...
  Telefonische bereikbaarheid
  05-05-2017

  M.i.v. mei 2017 kan het zijn dat wij de telefoon niet altijd persoonlijk opnemen, maar dat u het antwoordapparaat hoort. Wij verzoeken u om uw boodschap hierop in te spreken, zodat u later op de dag door één van onze medewerkers teruggebeld kan worden. Hiermee voorkomen we dat we tijdens uw behandeling gestoord worden door […]

  Lees Meer...

Downloads

Hier plaatsen wij handige documenten, die wij graag met u delen.

CONTACT & INFORMATIE